Palvelutoiminta

Palvelutoiminnan toimenpiteillä parannetaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten yhteiskunnallista asemaa valmentamalla heitä työhön ja koulutukseen.

  • Työhön ja koulutukseen valmennus sisältää palkkatuella työllistettyjen valmennuksen, työkokeilussa olevien valmennuksen, nuorten työpajatoiminnan, oppisopimuksella olevien valmennuksen.

  • Opiskelijavalmennus sisältää tuotantokoululaisten, koulutussopimuksella tai työharjoittelussa olevien opiskelijoiden ja OPI-kurssilaisten valmennuksen tai opinnäytetyötään tekevien ohjauksen.

  • Työhön kuntouttava valmennus sisältää kuntouttavan työtoiminnan jaksot, työhönvalmennuksen sekä Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK) ja Nuotti-valmennuksen.

  •  Sosiaalinen valmennus sisältää terapeuttisen työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluaan suorittavien valmennuksen.

  •  Ryhmäpalveluihin kuuluvat työnhakuryhmät, kuntouttavan työtoiminnan ryhmät, työvalmennus ja kielen vahvistamisen ryhmätoiminta.

  •  Yksilölliset palvelut sisältävät työ- ja toimintakyvyn arviointijaksot, yksilövalmennuksen, ja työhönvalmennuksen.

Palvelutoiminta on valmennusta, verkostoitumista ja laajaa yritysyhteistyötä. Valmennus toteutetaan työ- ja yksilövalmennuksen keinoin käyttäen erilaisia valmennusmenetelmiä valmentautujien yksilöllisyys huomioiden.

Valmennuksen prosessi

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Työvalmennus

Kokkotyö-säätiöllä valmennetaan työhön omilla työosastoilla, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotannon kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa työosastoilla.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen.

Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän perussääntöjen, työtaitojen ja töiden opettelussa. Työosastolla työ ja ryhmätyö on valmennuksen väline, jolla tuetaan yksilön selviytymistä arjen haasteissa.

Työvalmennuksen tavoite on edistää valmentautujan työkykyä ja työtaitoa.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on valmentautujan elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista. Yksilövalmentaja tarjoaa valmentautujalle yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Lisäksi hän tekee valmentautujalle alku- ja tilannekartoituksen. Yksilövalmennusta voidaan järjestää ryhmämuotoisena. Yksilövalmentaja toimii usein monialaisessa verkostossa ja osallistuu erilaisiin valmentautujan tilannetta koskeviin seurantapalavereihin. Hän myös huolehtii valmentautujan valmennussuunnitelman päivittämisestä sekä jatkosuunnitelmien tekemisestä yhdessä työvalmentajan ja valmentautujan kanssa.

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Opinnollistaminen

Osaamisen tunnistaminen käsittää yksittäisen valmentautujan osaamisen kasvun tunnistamisen ja dokumentoinnin lisäksi työvaltaisen oppimisympäristön ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisen. Työpajoilla tai muussa työvaltaisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista kutsutaan työpajatoimijoiden keskuudessa opinnollistamiseksi. Tutkintotavoitteisessa tunnistamisessa kertynyttä osaamista peilataan tutkintojen osaamisstandardeihin.

Kokkotyö-säätiön työosastoilla on mahdollisuus opiskella ja oppia. Työosastoilla opitaan tekemällä oikeita töitä. Oppiminen tapahtuu eri alojen työympäristöissä, joista löytyy vastaavuuksia 11 eri ammattialan tutkinnon sisältöihin. Pajaopinnot ovat yleensä jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä. Opintojen avulla voi esim. suorittaa keskeneräisen tutkinnon loppuun tai tarkemmin tutustua uuteen opiskelu- tai ammattialaan. Työosastoilla osaamista ja kehittymistä dokumentoidaan WALMU-järjestelmään (toiminnanohjaus- ja arviointiohjelmisto) ja osaamistodistuksella. Näin työosastoilla kertynyttä osaamista voi hyödyntää esim. koulutus- tai työpaikan hakuun.

Oppimisympäristön tunnistamisraporteista näet, mitä tutkinnon osia Kokkotyö-säätiöllä on mahdollista suorittaa.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Yksikön päällikkö
Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731